zgłoszenia

Propozycje wystaw do 17. edycji RFF można było zgłaszać do 17 stycznia 2020 r. Zapraszamy za rok!

Propozycja musi zawierać opis wystawy oraz wglądówki wszystkich zdjęć, będących treścią wystawy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wystawy.festiwal@gmail.com

Po upływie terminu zgłoszeń jury wybierze spośród nadesłanych propozycji te wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas 17. edycji Festiwalu.

Organizator zapewni miejsce i przestrzeń do ekspozycji wystaw. Autor wystawy musi we własnym zakresie oprawić wystawę i zapewnić jej transport na miejsce i z miejsca odbywania się Festiwalu.

Zdjęcia pokazywane na Festiwalu mogą być użyte do celów promocyjnych tejże imprezy. Zgłoszenie propozycji wystawy wiąże się z akceptacją tego zastrzeżenia.

Zapraszamy!