zgłoszenia

Propozycje wystaw do 16. edycji RFF można było zgłaszać do 21 stycznia 2019 r.

Propozycja musi zawierać opis wystawy oraz wglądówki wszystkich zdjęć, będących treścią wystawy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wystawy.festiwal@gmail.com

Po upływie terminu zgłoszeń jury wybierze spośród nadesłanych propozycji te wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas 16. edycji Festiwalu.

Organizator zapewni miejsce i przestrzeń do ekspozycji wystaw. Każdy autor może zagospodarować przestrzeń o szerokości 10m i wysokości 2m. Autor wystawy musi we własnym zakresie oprawić wystawę i zapewnić jej transport na miejsce i z miejsca odbywania się Festiwalu.

Zdjęcia pokazywane na Festiwalu mogą być użyte do celów promocyjnych tejże imprezy. Zgłoszenie propozycji wystawy wiąże się z akceptacją tego zastrzeżenia.

Zapraszamy!