8-10 września 2023

festiwal

idea

Pokazywać to, co ważne, piękne, pouczające i świeże. Integrować z dobrą fotografią.

Czy działa? Kilkusetosobowa frekwencja podczas każdego dnia festiwalu jest najlepszym dowodem na to, że tak! Potwierdzają to również słowa samych uczestników:

formuła

Osią Festiwalu są spotkania autorskie, podczas których zgromadzona publiczność ma okazję poznać przekrój twórczości najwybitniejszych autorów i autorek, reprezentujących różne gatunki fotografii: portret, dokument, reportaż, krajobraz, modę, akt, kreację, reklamę.

W ramach każdej edycji Festiwalu zaprezentowanych zostaje kilkaset zdjęć w formie wystaw – indywidualnych i zbiorowych – oraz w formie multimedialnej [slideshow]. Organizowane są również warsztaty.

Do 2021 roku cały 3-dniowy program odbywał się w Fundacji Elektrowni Rybnik. Od 19. edycji RFF przenosi się do centrum miasta Rybnika oraz jego dzielnic. Wstęp na Festiwal jest niezmiennie bezpłatny i każdy jego uczestnik może otrzymać bezpłatny katalog festiwalowy, w którym znajduje się po jednej fotografii każdego z autorów w danej edycji. Czuj się zaproszony!