8-10 września 2023

galeria otwarta

Galeria Otwarta to działanie zainspirowane Galerią Bezdomną Andrzeja Świetlika i Tomasza Sikory. W 2004 roku postanowiliśmy dać możliwość wszystkim chętnym osobom wystawienia swoich fotografii w wyznaczonej przestrzeni na czas trwania programu festiwalu. I tę ideę kontynuujemy do dziś. Zapraszamy, pokaż się w Rybniku!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GALERII OTWARTEJ [dla wystawiających]

Na czas trwania programu głównego 20. edycji Rybnik Foto Festivalu, który odbywa się w dniach 8-10 września 2023 roku na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, każdy i każda może zainstalować swoje prace we własnym zakresie, zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Montaż wystaw w Galerii Otwartej, która będzie zlokalizowana w Szybie Głowacki na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy startuje w czwartek 7 września w godzinach od 9:00 do 19:00.
  2. Organizatorzy RFF nie rezerwują miejsc pod wystawy w Galerii Otwartej. O przestrzeni, jaka przypadnie każdej osobie, decyduje zasada „kto pierwszy…”
  3. Swoje prace należy samodzielnie zdemontować i zabrać z Szybu Głowacki na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w niedzielę 10 września po ostatnim punkcie programu głównego.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia zdjęć przez osoby trzecie.
  5. Wykluczone jest przyklejanie i przybijanie zdjęć do ściany. Autorzy muszą być zaopatrzeni w sprzęt pozwalający zawiesić prace (czyli żyłki, druciki, ewentualnie sztalugi). Instalacji prac nie wolno wykonywać w taki sposób, aby powstały uszkodzenia podłogi i ścian, co wyklucza przybijanie gwoździ do jakiejkolwiek powierzchni w Szybie Głowacki.
  6. Technika wykonania, tematyka i formaty zdjęć są dowolne. Jednak w Galerii Otwartej nie wolno eksponować zdjęć, które zawierają treści naruszające prawo i dobre obyczaje, w szczególności: obrazy drastyczne, pornografię lub nawołujące do nienawiści.

Zapraszamy, pokaż się!