galeria otwarta

Galeria Otwarta jest dla uczestników Festiwalu tym, czym Speakers' Corner w Hyde Parku dla Brytyjczyków to miejsce-symbol wolności słowa.

Na czas trwania programu głównego, każdy może zainstalować swoje prace w wyznaczonej przestrzeni ekspozycyjnej – jednak we własnym zakresie, zaopatrując się uprzednio w sprzęt pozwalający je zamontować (czyli sztalugi lub inne ekspozytory ). Wykluczone jest używanie narzędzi typu młotek i gwoździe do instalacji prac na ścianach.

Podczas 16 edycji RFF, Galeria Otwarta będzie dostępna dla wystawiających od czwartku 28 marca od godziny 16:00.

Prace należy zdemontować w niedzielę po ostatnim punkcie programu. Format oraz ilość zdjęć – dowolne.

Zapraszamy, pokaż się!