zgłoszenia

Termin zgłaszania propozycji wystaw do 15. edycji RFF zamknięto 15 stycznia 2018r.

Propozycja musi zawierać opis wystawy oraz wglądówki wszystkich zdjęć, będących treścią wystawy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wystawy.festiwal@gmail.com

Po upływie terminu zgłoszeń jury wybierze spośród nadesłanych propozycji te wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas 15. edycji Festiwalu.

Organizator zapewni miejsce i przestrzeń do ekspozycji wystaw. Każdy autor może zagospodarować przestrzeń o szerokości 10m i wysokości 2m. Autor wystawy musi we własnym zakresie oprawić wystawę i zapewnić jej transport na miejsce i z miejsca odbywania się Festiwalu.

Zdjęcia pokazywane na Festiwalu mogą być użyte do celów promocyjnych tejże imprezy. Zgłoszenie propozycji wystawy wiąże się z akceptacją tego zastrzeżenia.

Zapraszamy!