zgłoszenia

Termin zgłaszania propozycji wystaw do 14. edycji RFF minął 15 stycznia.

Nabór zgłoszeń ruszy ponownie pod koniec roku. Musi zawierać opis wystawy oraz wglądówki wszystkich zdjęć, będących treścią wystawy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wystawy.festiwal@gmail.com

Po upływie terminu zgłoszeń Organizator wybierze spośród nadesłanych propozycji te wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas 15. edycji Festiwalu.

Organizator zapewni miejsce i przestrzeń do ekspozycji wystaw. Każdy autor może zagospodarować przestrzeń o szerokości 10m i wysokości 2m. Autor wystawy musi we własnym zakresie oprawić wystawę i zapewnić jej transport na miejsce i z miejsca odbywania się Festiwalu.

Zdjęcia pokazywane na Festiwalu mogą być użyte do celów promocyjnych tejże imprezy. Zgłoszenie propozycji wystawy wiąże się z akceptacją tego zastrzeżenia.

Zapraszamy!